DERNEĞİMİZİN KOSOVA PRİZRENDE DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUM PROGRAMI

Okuma Süresi: 6 dakika
A+
A-
DERNEĞİMİZİN KOSOVA PRİZRENDE DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUM PROGRAMI
REKLAM ALANI

 

 

 

 

 

 

 

hbv_logo    TIKALogo     images

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR DERNEĞİ

TC. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE
KOORDİNASYON AJANSI (TİKA)

BALKAN TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

BALKANLARDA BEKTAŞÎLİK VE BEKTAŞÎ EDEBİYATI
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

15-16 Ekim 2015
Prizren-KOSOVA

PROGRAM VE DAVETİYE

Sayın

15-16 Ekim 2015 tarihlerinde Prizren’de (Kosova)
yapılacak olan “Balkanlarda Bektaşîlik ve Bektaşî
Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu ”na
sizi de davet etmekteyiz.

Düzenleme Kurulu

Yer                      : Prizren Kültür Evi          İletişim:

Açılış Tarihi      : 15 Ekim 2015                  – Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

Başlama Saati : 16:00                                  Cep: 00 377 45 225 660

– Y. Müh. Mustafa ÖZCİVAN
Cep: 0090 532 208 06 27

SEMPOZYUM BILIM KURULU

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

Prof. Dr. Tacida HAFIZ

Prof. Dr. Fuat BOZKURT

Prof. Dr. Hayrettin İVGİN

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

Prof. Dr. Gazmend SHPZA

 

SEMPOZYUMUN DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ   (Eş Başkan)

Y. Müh. Mustafa ÖZCİVAN (Eş Başkan)

Prof. Dr. Tacida HAFIZ       (Üye)

(Prof. Dr.) Hayrettin İVGİN    (Üye)

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK        (Üye)

Bayar GÖÇER                        (Üye)

Mr. Ferhat AŞIKFERKİ             (Üye)

 

AÇILIŞ OTURUMU

Saat: 16:00

–      Saygı Duruşu

–      Konuşmalar:

•        Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

(Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Başkanı)

•        Y. Müh. Mustafa ÖZCİVAN

( Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı)

•        (Prof. Dr.) Hayrettin İVGİN (Dünya Söz Akademisi Başkanı)

•        Eyüp Yavuz ÜMÜTLÜ

(TİKA Kosova Program Koordinatörü)

•        Kıvılcım KILIÇ

(T.C. Kosova Büyükelçisi)

 

Saat: 18:30

-Kokteyl/Hotel Therand

I.      OTURUM

Oturum Başkanları Prof. Dr. Fuat BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI

Leyla ÖZCİVAN

Saat: 16:30 Konuşmacılar:

1.     (Prof. Dr. ) Nail TAN (Türkiye)

“Bosna-Hersek’in Osmanlı Siyasal ve Kültürel Hayatındaki Yeri ve Bu Eyalette Alevî-BektaşîEdebiyatının İzleri”

2.      Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (Makedonya)

“Makedonya’da Bektaşîlik Tarikatının İzleri”

3.      Baki DÜZGÜN (Türkiye)

“Balkanlarda Alevî-Bektaşî Kurumları ”

4.      Ayhan AYDIN (Türkiye)

“Balkanlarda Türkler, Aleviler ve Bektaşîler”

II.      OTURUM

Oturum Başkanları Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

Dr.M. Sabri KOZ

Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

Saat: 09:30 Konuşmacılar:

1.     Prof. Dr. Fuat BOZKURT (Türkiye)

“Balkanlarda Alevî-Bektaşî Yayılmasının Nedenleri ve Sonuçları ”

2.      (Dr. ) M. Sabri KOZ (Türkiye)

“Rumelili Şairlere de Yer Veren Bir Bektaşî Mecmuasına Bakışlar”

3.      Mr. Ferhat AŞIKFERKİ-Mr. Ümran AŞIKFERKİ (Kosova)

“Amerika’da 1970 Yılında Baba Receb’in Yayımladığı İslâm Tasavvufu ve Bektaşîlik Adlı Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme”

4.      Kenan ŞAHBUDAK (Türkiye)

“Balkanlarda Aşıklık Geleneği”

III.     OTURUM

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Hayrettin İVGİN

Doç. Dr. Marziye MEMMEDLİ

Mahide ÖZCAN

Saat: 10:30

Konuşmacılar:

1.     Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Kosova)

“Balkanlarda Bektaşîliğin Yayılmasına Bir Bakış ”

2.      Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI (Türkiye) “Alevî-Bektaşî Kültüründe Ölümle İlgili Ritüellerden Dar Kaldırma ve Bir Cönkte Bulunan Darnâme Örneği”

3.      Kamber ÖZCİVAN (Türkiye)

“Balkanlarda Bektaşîlik”

4.      Gani KAPLAN (Türkiye)

“Balkanlarda Günümüzdeki Bektaşî Örgütlenmeleri ”

 

IV.       OTURUM

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Nail TAN

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ GÜREL

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Saat: 11:30 Konuşmacılar:

1.     Prof. Dr. Tacida HAFIZ (Kosova)

“Mostar’da Sarı Saltuk Türbesi Hakkında Birkaç Söz”

2.      (Dr.) Osman BAŞ (Türkiye)

“Balkanlarda Alevî-Bektaşî Edebiyatına Etki Eden Kaynak: Saltuknâme”

3.      (Dr.) Gülağ ÖZ (Türkiye)

“Balkanları Yurt Edinen Erenler ve Anadolu’daki Yansımaları ”

4.      Necdet KURT (Türkiye)

“Alevî-Bektaşî Edebiyatı ve Müziğinin Oluşumu ve Balkanlardaki Yansıma ve Uygulamaları ”

Tartışma ve Sorular

Öğle Arası: 13:00 -14:30

V. OTURUM

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

Dr. Gülağ ÖZ

Kenan ŞAHBUDAK

Saat: 14:30 Konuşmacılar:

1.     (Prof. Dr.) Hayrettin İVGİN (Türkiye)

“Bektaşî Halk Şairi Prizrenli Şevki”

2.      Sevgi ÖZ (Türkiye)

“Alevî-Bektaşî Geleneğinde Mersiye Geleneği ve Balkan Bektaşîlerinden Bir Mersiye Ustası Derviş Kemal”

3.      Doç. Dr. Marziye MEMMEDLİ (Azerbaycan)

“Bektaşîlik ve İran”

4.      Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK (Kosova)

“Balkanlarda Türk Edebiyatı ve Bu Bağlamda Kosova ’da Türk Edebi Yaratıcılığı ”

5.   Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ GÜREL – Yrd Doç. Dr. Zeki GÜREL (Makedonya)

“Hacı Bektaş Veli’nin Halifelerinden Koyun Baba ’nın Balkanlardaki izleri”

Tartışmalar ve Sorular

 

KAPANIŞ OTURUMU

Saat: 15:45 Konuşmacılar:

1.     Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

2.      Prof. Dr. Fuat BOZKURT

3.      Y. Müh. Mustafa ÖZCİVAN

4.      (Prof. Dr) Nail TAN

5.      (Prof. Dr.) Hayrettin İVGİN

6.      Prof. Dr. Mahmut ÇEVİK

Katılım Belgesi Dağıtımı

DİKKATİNİZE SUNULUR

–      Sempozyumda konuşma süresi en fazla 15 dakikadır.

–   Tartışma, soru sorma veya tamamlama bilgisi bir oturum için 15 dakikayı geçmemelidir.

-Kosova dışından gelen konuklar, Hotel Theranda’da konaklayacak­lardır.

hbv_logo

Çarşı İçi Velbert Caddesi Hacıbaktaş/NEVŞEHİR
Tel-Faks: 0384 441 21 79
GSM: 0505 719 27 59-0532 208 06 27

E-posta: hacibektas@hacibektasdernegi.com- hbvkulturder@hotmail.com

REKLAM ALANI