10.HALK OZANLARI ŞİİR YARIŞMASI AŞIK HÜDAİ ANISINA YAPILACAK

Okuma Süresi: 6 dakika
A+
A-
10.HALK OZANLARI ŞİİR YARIŞMASI AŞIK HÜDAİ ANISINA YAPILACAK
REKLAM ALANI

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR DERNEĞİNCE 22-23 HAZİRAN 2019 GÜNLERİNDE YAPILACAK OLAN 10.ULUSLARARASI HALK OZANLARI HACIBEKTAŞ BULUŞMASI ÇERÇEVESİNDE  AŞIK HÜDAİ ANISINA DÜZENLENEN HALK OZANLARI ŞİİR YARIŞMA KOŞULLARI

YARIŞMA KONULARI

 1. Laik çağdaş bilimden yana olan duygu ve düşüncelerimizi, halkçı bir yorumla, sevgi hoşgörü, barış ve kardeşlik duyguları ile de bütünleştirerek AŞIK HÜDAİ duyarlılığı içerisinde dile getirebilme;
 2. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilip, ayrımcılık yapmadan kültürler ve de inançlar arası  karşılıklı saygı ve sevgi duygularını öne çıkarabilme;
 3. Daha çok özgürlük ve de daha çok demokrasi çabalarına katkı sunabilme;
 4. Cumhuriyet ve de kazanmalarını, Anadolu insanının yaşam biçimi ve inancı ile birlikte ele alıp, Hacı Bektaş Veli, Atatürk, Aşık Hüdai çizgisi ile de harmanlayarak topluma sunabilme.

AMAÇ

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneğince düzenlenen bu yarışma, AŞIK HÜDAİ anısına adanmıştır. Yukarıda belirtilen yarışma konusuna uygun olarak yeni ve de kalıcı şiir ve deyişlerin ortaya çıkarılması: birlik ve beraberlik duygularını geliştirme, çağdaş hayata, barışa ve kardeşliğe; sevgi ve de hoşgörüye, demokrasi ve laik anlayışa, ulusal değerlere sahip çıkabilme bilinci kazandırmak yarışmanın amacıdır.

KAPSAM

1 Yarışma Halk Şiiri dalında olacak.

Bu yarışmaya: halk şiiri tarzında şiir yazan bütün âşık ve halk ozanlar katılabilir. Yarışmaya katılacak âşık ve ozanların halk şairi olarak bilinir olması ve de o gelenekten gelmeleri gereklidir. Serbest tarzda şiir yazan ve şair olarak tanınanların şiirleri yarışma dışı sayılır.

       Yarışmaya 18 yaş üstü ozanlar katılır.

KATILMA ŞARTLARI

 1. Her âşık yarışmaya en fazla 3(üç) şiirle katılabilir.
 2. Şiirler: A4 kağıdın ön yüzüne el yazısı, daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak yazılmalıdır.
 3. Şiirler: semai, koşma veya divan tarzında olacaktır.
 4. Şiirler: en az 5, en çok 12 dörtlük olacaktır.
 5. Şiirin bulunduğu kağıda âşığın adı, adresi yazılmayacak. Beş harften meydana gelen bir rumuz yazılacaktır.
 6. Yarışmacı bir sayfayı geçmeyen biyografilerini yazarak, altına ad-soyad, telefon, faks ve varsa e-maillerini de koyarak bu sayfanın altını imzalayarak ayrı bir zarfa yerleştirecek. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak “biyografi” ifadesi konarak zarfın ağzını kapatacaktır.
 7. Şiirdeki mahlas kısmı …….(boş) bırakılacaktır.
 8. Yedi nüsha çoğaltılmış şiirler, ayrı bir zarfa konacak. Bu zarfın üstüne rumuz yazılacak ve “şiirler” ifadesi konup, zarfın ağzı kapatılacaktır.
 9. İçinde biyografinin ve adresin bulunduğu zarf ile şiirlerin bulunduğu zarf, ikisi birlikte daha büyük başka bir zarfın içerisine konarak postaya, APS’ye veya kargoya verilecektir.
 10. Gönderilecek olan ve şiirler ile biyografinin bulunduğu zarf; “Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği / Çarşı İçi. Velbert Caddesi. Hacı Bektaş / NEVŞEHİR” adresine APS, Kargo veya garantili posta ile gönderilecektir.
 11. Alıntı eser olduğu anlaşılan çalışmalar, yarışma dışı bırakılır…

TARİH

  Şiirlerin son gönderme tarihi 10 Haziran  2019 günüdür. Bu tarihten sonra postaya verilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler 15 Haziran 2019 tarihine kadar sonlandırılacak, yarışmada derece alan ve mansiyon kazananlar kamuoyuna internet ve basın kanalıyla duyurulacaktır.

 ÖDÜLLER

Değerlendirme sonunda;

Birinci, İkinci, Üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca üç de mansiyon verilecektir.

Derece kazananlar ile mansiyona lâyık görülenler; miktarı daha sonra ilân edilecek para ödülü, plaket ve başarı belgesi verilecektir.

 DAVET

Birinci, ikinci, üçüncü olanlar ile mansiyon kazananlar 22-23 Haziran 2019 tarihi içinde yapılacak olan halk ozanları buluşması etkinliğine davet edilecek, şenlik programlarına alınacaktır. Program içerisinde düzenlenen törenle ödülleri kendilerine elden verilecektir.

 JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri beş kişiden oluşacak, jüri üyelerinin isim ve unvanları mayıs ayı sonunda kamuoyuna      duyurulacak.

KABUL ŞARTI

Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.

İRTİBAT

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği – Çarşı İçi Velbert Caddesi Hacıbektaş / NEVŞEHİR

Tel: 0 384 441 21 79

GSM: 0506 686 6395

         0532 208 06 27

E- Posta: hbvkulturder@hotmail.com

Web: www.hacibektasdernegi.com

REKLAM ALANI