Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
ANADOLU ALEVLİĞİ VE BEKTAŞİLİK

Alevilik islamdır.
Hem de hası.
Şeriattır.
Hem de su katılmamışı.
Sadakattır.
Vefadır.
Allah, Kuran, Muhammet ve de Ali’dir Alevilik…
Bektaşilik ise islamda Reform hareketi.
Yenilik.
Çağdaşlık.
Özgürlük.
Aydınlığa açılan kapı.
İslama nefes aldırma ve de o’nu daha da çok sevmenin, sevdirmenin yoludur Bektaşilik… …
Ali, Hacı Bektaş Veli ve de Balım sultandır…
**
Semah ve Cem, saz ve söz Bektaşilikle girdi kültürümüze.
Kadın Hacı Bektaş Veli düşüncesiyle birlikte baştacı edildi.
72 Millet bir denildi.
Hoşgörü kapısı ardına kadar açıldı…
İnsan en değerli varlık sayıldı …
İslamın katı kurallarını mizahi bir yaklaşımla eleştiren, özgür bir yapı inşa edildi.
İddia ediyorum,
Anadolu Aleviliği yok, Bektaşilik ve de Hacı Bektaş Veli düşüncesi var Anadoluda…
Alevilik değişime uğramış ise eğer, bu değişimin mimarı Hacı
Hacı Bektaş Veli düşüncesi ve de kültürü…
O kültür, Alevi kültürü değil.
O kültür, HBV’nin ürünü olan ve de Balım Sultanın şekillendirdiği Bektaşi Kültürü..
İşte o nedenle Hacıbektaş ilçesi ayrıcalıklı bir ilçe.
İşte o nedenle Hacıbektaş bir kültürün başkenti…
İşte o nedenle, Hacı Bektaş Veli milyonların kalbinde…
Tüm bu gerçekler araştırılıp gün yüzüne çıkarılmalı.
Yıllardan beri Hacı Bektaş veli ve de Bektaşilik
araştırılsın gün yüzüne çıkarılsın diyoruz.
Duymazdan geliniyor her nedense…
Alevilik ve Bektaşilikle ilgili tartşma konusu olan çoğu sorunun çözümünü isiyorsak eğer, bu araştırma için adım atılmalı.
Hacı Bektaş Veli ve düşüncesi ve de Bektaşilik gün yüzüne çıkrtılmalı…
**
Hacı Bektaş Veli düşüncesi,
Akılcı olmadır…
Hoşgörüdür.
Barıştır.
İnsanı en değerli varlık saymadır…
Özgür düşünceyi savunmadır.
Halktır, Halkın ve de hakkın yanında olmadır…
Ülkesini ve de insanını sevmedir…
Ahlaklı olmadır.
Kula, kul olmamadır.
İncinsede incitmeyendir…
Bilimdir, akıldır Hacı Bektaş Veli Düşüncesi…
Bakınız,
Alevi edebiyatı yok, Bektaşi edebiyatı var.
Alevi aşığı yok Bektaşi aşığı var.
Alevi deyişi yok Bektaşi deyişi var.
Alevi fıkrası yok, Bektaşi fıkrası var
Alevi tekkesi yok, Bektaşi tekkesi var.
Alevi babası yok, bektaşi babası var.
Şarap, saz ve söz bektaşilikle bir kültür…
Alevilikte önemli olan soy ve sülale, Bektaşilikte ise önemli olan hizmet ve vefa…
Ahlak en büyük asalettir Hacı Bektaş Veli düşüncesinde.
Bektaşi dede babalığı babadan oğula geçmez seçimle belirlenir, Hacıbektaş Dergahında da uygulama bu şekildeydi.
Bazı çevreler inadına Bektaşilik ve Alevilik aynı diyor, nasıl aynı olabilir Alevilik ve Bektaşilik..
Öyle olsaydı eğer,
Alevi hareketinden beşyüz yıl sonra doğmuş olan Hacı Bektaş Veli,
Suluca Karahöyük’e geldiğinde ben de Aleviyim der, yoluna öyle devam eder, Bektaşiliğin adı bile edilmezdi.
Bektaşi tarikatı’nın temelini atan, hayata geçiren Hacı Bektaş Veli değil mi?
Yine söylüyorum, Anadolu Aleviliği dedikleri şey aslında Bektaşilik.
Bu gerçek.
Bu gerçek artık görülmeli.
Yavuz katliamından sonra Bektaşi Dervişleri Anadololu’nun her köşesine ulaşmışlar, çaresiz insanların dertlerine çare olmuşlar, onlara sahip çıkmışlar, yaralarını sarmışlar bu hizmetler Bektaşilerin hızla çoğalmalarını sağlamış…
Bektaşiler, Osmanlının asli unsurları arasında yer aldıkları için onlara dokunulmamış.
Hacıbektaş tekkesi de osmanlı himayesinede faaliyetini sürdüren bir kurum olarak ayakta kalmış.
Bazı kesimlerin Bektaşiliğe soğuk bakmalarının gerçek nedeni bu olmalı…
O birliktelikten rahatsız olanlar var.
Varsın olsunlar.
Bakınız,
Osmanlı hükümdarlarından bazıları Bektaşi.
Yeniçeriler Bektaşi.
Balkanlarda at koşturan akıncılar Bektaşi.
Oralardaki soydaşlar Bektaşi.
Niye Alevi denmiyor onlara….
Merak etmiyormusunuz…

BİLGİLER
tarafından 21 Temmuz 2016 - 11:39 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 2.649 kez Okunmuştur.
ETİKETLER
Yorum yapın